Kur'an Kursumuz | 18 Aralık 2012 Salı

Derğerli arkadaşlar ,yaratılan binlerce canlı içerisinde akıl ve şuur sahibi olan ve aynı zamanda Hz. Allah'ın (c.c.) yeryüzünde halifesi olma şerefini üzerinde taşıyan yalnızca insandır.

Bu manada Kur'ân'ı okumakla ve okutmakla insan, Yaratıcısına muhatap olma gibi elde edilecek makamların en üstününü yakalamış olur.

Kur’ân, Nasihat, Dertlere Şifa, Hidayet ve Rahmettir. Kur’ân, rehberdir. Kur'ân, okunduğu yere huzur, mutluluk ve bereket getirir. Allah Resûlü Kur'ân'ın bu yönünü şu benzetmeyle anlatır:
"Kur'ân okunan evin hayrı artar; oturanları sıkmaz. Böyle evlere melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. İçinde Kur'ân okunmayan ev oturanlara dar gelir; böyle evlerin hayır ve bereketi az olur; melekler uzaklaşır; şeytanlar üşüşür. (Darimî, Sünen, 2/429-430; Heysemî, Mecma'üz-Zevaid, 7/171)

Bilindiği üzere mekânların değeri, o mekânlarda varolan varlıkların derecesine göre kıymet kazanır. Öyle mekânlar vardır ki, o mekânlara kıymet kazandıran varlıklar oradan ayrıldıklarında, oralar hiçbir anlam ifade etmez ve normal bir yer haline gelir. Ancak o değerler yeniden oraya avdet edince, oralar yeniden kıymet kazanır, canlanır ve herkesin nazarında kudsî bir konuma yükselir. Bunun için Köyümüze değer katan mekanların başında da Kur’an Kursumuz gelir.

Değerli dostlar, Ne yapacağını bilmek. Buna inanmak ve harekete geçmek "İman varsa imkan var demektir" Geçmişten günümüze kuran kursumuz hizmet veriyorsa bu Taflancık Köyü’nün  kadir şinas ve yardım sever insanları vesilesiyle sürdürülüyor. Allah cc hu buyuruyor ki "siz benim dinime yardım ederseniz,bende size yardım ederim" Allah’ın vadi haktır. Bu bizim imanımızdır ve imkanımızdır. Bundan daha başka zenginlik olur mu. Bundan daha başka büyük imkan olur mu?  Denir ki yürümekle hedefe varılmaz. Ancak yine hedefe varan yürüyenlerdir. Bakınız bir işi başarma hususunda hizmet heyecanı en mühim noktayı teşkil eder. Hizmet heyecanını kendinden üretebilen bir ekibin Allah’ın izniyle başaramayacağı bir şey yoktur.

Bakınız insanlara göre üstünlük ölçüleri farklıdır. Kimine göre zenginlik, kimine göre soy-sop, kimine göre ırk, kimine göre makam-mevki vesaire...

Ancak Cenab-ı Allah'a (c.c.) göre hayırlı ve üstün olma, Kur'ân'ı öğrenme ve öğretme meselesine bağlanmıştır. Bu önemlidir, çünkü Kur'ân okunup anlaşılmadan üstün olmanın yolları bilinemez, hayırlı olmaya götüren ve hayırlı olmayı engelleyen hususlar tespit edilemez. Bu meselelerin aynı zamanda başkalarına aktarılması da istenmiştir ki, iyiler ve iyilikler çoğalsın, kötüler ve kötülükler Kur'ân'ın altın ikliminde yok olup gitsinler. Bu hususu Hz. Peygamber (s.a.s), şu vecîz ifadeleriyle anlatmaktadır: "Sizin en hayırlınız, Kur'ân'ı öğrenen ve öğretendir."

Unutmayalım insanlara Cenab-ı Hakk nazarında değer kazandıran şeyler vardır. İnsan bunlara sahip olduğu ölçüde Yaratıcısının nazarında kıymet kazanır. Bu anlamda insana değer kazandıran şeylerin başında Kur'ân gelir.

Bizler Taflancık Köyü halkı olarak yıllardır Allah cc kelamının Maki boğazında her zaman okunması için kuran kursumuzun kapılarını açık tutmaya çalıştık ve bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız. Buradan meselesi olan tüm köylü vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu iyilik yarışına katılma zamanı gelmedi mi ?

Gelin Allah cc kelamını okutma, öğretme yolunda, gerçek İslam bilgisini yavrularımıza aktarmada bu hizmete, Kur’an kursumuza gerektiği gibi sahip çıkalım. Ve hep beraber nice icazet merasimlerine yeniden imza atalım köyümüzde.

Eskiden olduğu gibi Taflancık  Köyümüzde artık Kur’an sesi kıyamete dek yankılansın.Yöremiz bu kutlu sesle huzur ve güven bulsun.

Dua ile…
 

Vakfımıza Emeği Geçenler

 • Tufan YEŞİLYURT

 • İsmail KARAALİOGLU

 • Mustafa ÖZDEMİR

 • Ahmet YEŞİLYURT

 • Mehmet YILDIZ

 • Muzaffer ZENGİN

 • Vahap KANITOĞLU

 • Musa KANITOĞLU

 • Celal ÖZDEMİR

 • Mustafa KANITOĞLU

 • Mehmet ZENGİN (Ahmet oğlu)

 • Ahmet BURMA (Aziz oğlu)

 • Ahmet YEŞİLYURT (Talip oğlu)

 • Tayyip YILDIZ (Emin oğlu)

 • Hüseyin ZENGİN (Cafer oğlu)

 • Selahattin KANITOĞLU

 • Şeref KIR

DuyurularKapat

Yarın Çok Geç Olmadan...

İslami ilim tahsil eden yavrularımızın ihtiyaç ve iaşesini temin etmek, kendilerine yardımcı olmak, üniversite okuyan köylü öğrencilerimize eğitim katkısı sunmak ve Kur'an Kursu hizmetlerinin devamı için siz hayırsever hemşerilerimizin hassasiyetine müracaat ediyor, BAĞIŞ, SADAKAYI CARİYE, FİTRE ve ZEKATLARINIZI Taflancık Eğitim Ve Kültür Vakfımıza bekliyoruz.

Allah cc yapacağınız yardımları kabul etsin.

Vakıf Başkanı Ahmet YEŞİLYURT

09 Ekim 2014 Perşembe