"Sorun değil, çözüm üreten olmalıyız" | 12 Temmuz 2012 Perşembe

Hayrat ve Maki Yöresinin yakından tanıdığı bir isim olan ayrıca Taflancık Eğitim ve Kültür Vakfının hizmet ayağında yer alan ve köy yönetiminde bulunan eski il genel meclis üyemiz Tufan YEŞİLYURT ile vakıf ve hizmet üzerine kısa bir röportaj yaptık. Faydalı olması temennisiyle...


Tufan Bey bildiğiniz gibi Taflancık Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşu   2011 yılında resmi olarak tamamlandı. Süreç hakkında bilgi verir misiniz ?
Kısaca ifade edeyim. Efendim vakıf; şuurlu ve gönül ehli insanların belirli bir amaç ve gaye doğrultusunda maddi ve manevi imkanları bir araya getirerek oluşturdukları bir kurumdur. Öncelikle yaptığımız hizmetlerin vakıf çatısı altında devam edilmesi yönünde yönetici arkadaşlarımızla karar aldık. Bunun için oluşturulan ekip İsmail Karaalioğlu, Ahmet Yeşilyurt, Şeref Kır ve Mustafa Özdemir 2010 yılı itibariyle vakıf için süreci başlattı. Şeref kardeşimizin vefatı ile süreç biraz uzadı. Sonra Hızır Kıroğlu kardeşimizi yönetime dahil ettik. Vakfımızın kurulmasında etkin olarak bu arkadaşlarımızın emeği vardır. Bu hayırlı işte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza   can-ı gönülden teşekkür ediyorum.Nihayetinde 2011 yılının üçün ayında vakfımızın kuruluşu resmileşti.
Vakfın gelirleriyle hizmet yapılan alanlardan biri de köy kur’an kursu. Kursumuzda mevcut durum hangi noktada ?
Şöyle bir durum var burada. Köy kur’an kursumuz faaliyete geçtiği yıllarda o günkü koşullara uygun eğitim vermeye müsaitti. Ve uzun yıllar hafız yetiştirmeyi başardık. Ancak değişen zaman ve ihtiyaçlara göre kursumuzu yenileyemedik. Şu anda maalesef kursumuzun ciddi bir revizyona ihtiyacı vardır. Yeniden bir sistem kurmalıyız. Çünkü eğitim anlayışı değişti. Çağa ayak uydurmak durmundayız.Bakınız bu anlamda komşumuz Pınarca Köyünde Yukarı Pınarca Erkek Kur’an Kursu tadilattan geçirildi ve eğitime uygun hale getirildi. Şimdi 35-40 kadar öğrencinin islami eğitim aldığı ve hafızlığın yapıldığı bir okul haline geldi. Bizlerde benzer bir uygulamayı köy kur’an kursumuz için yapmalıyız. Aksi takdirde köy kursumuz atıl olarak kalacaktır. Bunun için yöneticilerimizle ve köylü hayırsever arkadaşlarımızla beraber ivedilikle bir karar vermeliyiz.
Kursumuzda şu an eğitim veriliyor mu ?
Elbette eğitim veriliyor. Ancak istenilen seviyede bir islami eğitimin verildiğini söyleyemem. Kursumuzda erkek öğrenci yok. Gündüzleri 10 civarında köylü bayan kardeşlerimiz eğitim alıyor. Yatılı olarak 5 kız öğrencimiz vardır. Kaldı ki bu yoğunluk mevsimsel. Yani sadece kış mevsiminde ilgi oluyor. Yaz mevsiminde ise öğrenciler iş dolayısıyla alınıyor. Eğitim anlayışımızın değişmesi şart. Mevcut durumda ne bir başarı ne bir ilerleme kaydedebiliriz. Köyümüzde tekrar dini eğitim canlılığını getirmek için öncelikle daha öncede belirttiğim gibi kursumuzun ciddi bir revizyondan geçirilip çağa uygun bir hale getirilmesi zaruridir.
Vakıf üzerinden sohbetimize devam edelim. Sizce vakıf insanı nasıl olmalı ?
Vakıf insanının en belirgin özelliği problem değil, çözüm üretmesidir. Bu nokta çok önemlidir. Bizde maalesef söz çok icraat yok. O bakımdan ahkam kesen değil icra eden insandır vakıf insanı. Yani üretir. Cahillikle savaşır. Küçük hesaplarla uğraşmaz. Aslında ister hizmet insanı ,ister vakıf insanı , isterse köy yöneticisi olsun, bu şahıslar her zaman ve şartta bardağın dolu tarafından bakmasını bilen, şahıs ve olayları bir kenara bırakıp insanına hizmet üretebilendir. Aksi zaten sorundan başka bir şey üretmez.
Bu noktada ülkemizin, yöremizin ve köyümüzün geleceği olan gençlerimize bir büyüğümüz olarak neler tavsiye edersiniz ?
Biz büyükler olarak köylü gençlerimizden dava insanı olmalarını isteriz.  Tüm enerjimizi bu yönde harcadık hep. Bunun içinde asgari din eğitiminin şart olduğuna inandık. Çünkü temelde asgaride olsa din ve ahlak bilgisi olmayan bir gencin davasına,geçmişine, toprağına ve köyüne gerektiği gibi sahip çıkması zorunda ötesindedir. Bu anlamda merkez camii altında başlattığımız ku’an ve din eğitimini 1986 yılında inşa ettiğimiz kur’an kursu binamıza taşıyarak günümüze kadar getirdik. Köylü gençlerimizin çoğu köy kur’an kursumuzdan rahle-i tedrisat eğitimi almıştır.
Diyeceğim o dur ki bizler köylü gençlerimizin bir dava insanı olan merhum üstad Necip Fazıl’ında ifade etmiş olduğu gibi “ kim var denildiğinde sağına-soluna bakmadan ben varım “ diyebilen ve hayatlarını inandığı değerler içerisinde yaşamasını isteriz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Malum ticaret ve kazanç konusu çok önemli. Bu anlamdan genç kardeşlerimiz çok dikkatli olması gerekir. Unutmayalım helal yollardan kazanılmış 10 TL, meşru olmayan yollardan kazanılan 100 TL haram paradan daha büyük ve bereketlidir.Bunun için mutlu olmayı değil mutmain olmayı seçmeliyiz.

Vakfımıza Emeği Geçenler

 • Tufan YEŞİLYURT

 • İsmail KARAALİOGLU

 • Mustafa ÖZDEMİR

 • Ahmet YEŞİLYURT

 • Mehmet YILDIZ

 • Muzaffer ZENGİN

 • Vahap KANITOĞLU

 • Musa KANITOĞLU

 • Celal ÖZDEMİR

 • Mustafa KANITOĞLU

 • Mehmet ZENGİN (Ahmet oğlu)

 • Ahmet BURMA (Aziz oğlu)

 • Ahmet YEŞİLYURT (Talip oğlu)

 • Tayyip YILDIZ (Emin oğlu)

 • Hüseyin ZENGİN (Cafer oğlu)

 • Selahattin KANITOĞLU

 • Şeref KIR

DuyurularKapat

Yarın Çok Geç Olmadan...

İslami ilim tahsil eden yavrularımızın ihtiyaç ve iaşesini temin etmek, kendilerine yardımcı olmak, üniversite okuyan köylü öğrencilerimize eğitim katkısı sunmak ve Kur'an Kursu hizmetlerinin devamı için siz hayırsever hemşerilerimizin hassasiyetine müracaat ediyor, BAĞIŞ, SADAKAYI CARİYE, FİTRE ve ZEKATLARINIZI Taflancık Eğitim Ve Kültür Vakfımıza bekliyoruz.

Allah cc yapacağınız yardımları kabul etsin.

Vakıf Başkanı Ahmet YEŞİLYURT

09 Ekim 2014 Perşembe