Besmele çekemeyeceğin işten elini çek ! | 31 Ocak 2013 Perşembe

  Hayrat Müftüsü Hayrettin KILIÇBAY ile  Hayrat ilçemizdeki din hizmetleri ve Kur'an kurslarımız ile ilgilili gerçekleştirmiş olduğumyz röportajımız.

I. Hayrettin KILIÇBAY kimdir?

            1970 yılında OF’ta doğdu. İlköğrenimini, Hıfzını ve Arapça eğitimini, doğduğu Bölümlü kasabasında tamamladı. Of İHL’de başladığı orta öğrenimini görevi nedeniyle                                   Tunceli Çemişgezek’te tamamladı.

1991 yılında kaydolduğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 1992-1998 yıllarında Kayseri-Bünyan ve Merkezde müezzin-kayyım olarak görev yaptı. 281. dönem olarak askerlik hizmetini yaptı. 2002 yılında girdiği İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2007 yıllarında Kırşehir/Kaman vaizliği yaptı. Kırşehir il müftü yardımcılığı görevinde bulundu. 2008-2011 yıllarında Derik ilçe müftüsü olarak görev yaptı. 01.08.2011 tarihinde Hayrat ilçe müftüsü olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

II. Hocam; Hayrat ilçemizde Din Hizmetleri ile ilgili bilgi verir misiniz? Müftülük hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

Müftülük hizmetlerini beş ana başlıkta toplayabiliriz:
  A) Camilerde Yürütülen Hizmetler

       1. İbadetler ile ilgili hizmetler

       2.Camide eğitim öğretim hizmetleri

                     a. Camilerde Kur’an öğretim programı
                     b. Yaz Kur’an kursları
                     c. Vaaz irşat hizmetleri
      3. Dini gün ve gecelerde yapılan programlar

                  a. Hatim ve mevlit programları
                  b. Sakal-ı şerif –mukaddes emanetler ziyaretleri
      4. Özel zamanlarda yapılan programlar

  B) Kur’an Kursu Hizmetleri

   1. İsteklilerin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre programlanan eğitim faaliyetleri

                a. Kur’an-ı kerimi yüzünden okumayı öğrenmek isteyenlere temel öğretim programı
                b. Kur’an-ı kerimi okuyup ezberlemek isteyenler için hafızlık eğitim programı
                c. Kur’an’ı anlamaya yönelik eğitim programları
                d. Çevre halkına yönelik bilgilendirme, hatim, vaaz-irşat vb. programlar
                e. Kur’an kursu öğrencilerinin en az ortaöğretim mezunu olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen eğitime destek faaliyetleri
                f. Her yaş grubundan isteyen insanlarımıza yönelik çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler
               g. Vatandaşlarımıza; çeşitli dini vecibelerini yapmalarına, çevrelerine karşı dini-insani görevlerini yapabilecek yeterlik ve yetenekleri kazandırıcı eğitim faaliyetleri

  C) Cami Dışı Din Hizmetleri

            a. Düğün-cenaze vb. olaylarda dini merasim ve törenlerin icrası
            b. Hasta, yaşlı ve gaziler ile şehit ailelerini çeşitli vesilelerle ziyaret
            c. Engellilere yönelik yaşam destek hizmetleri
            d. Cami ve Kur’an kursu hizmetlerinden engellilerin de yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar
  D) Çocuklara Yönelik Hizmetler
           a. Yaz kuran kursları
           b. Hafta sonu okul çağındaki çocuklara ailelerinin isteği ile Kur’an-ı kerim ve dini bilgiler dersleri
           c. İmam-hatip ortaokulu öğrencilerine destek

  E) Elektronik Ortamda Yürütülen Hizmetler

  F) ‘Kutlu Doğum Haftası’ ve ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kutlama programları

III. İlçemizde faal olarak kaç Kur’an kursumuz hizmet vermektedir?

     İlçemizde 11 (onbir) Kur’an Kursumuz hizmet vermektedir:

        1) Balaban Kur’an Kursu (kurslar kronolojik olarak sıralanmıştır.)

         2) Merkez Kur’an Kursu

        3) Pınarca Köyü Aşağı Mahalle Kur’an Kursu

         4) Pınarca Köyü Yukarı Mahalle Kur’an Kursu

         5) Taflancık Kur’an Kursu

         6) Balaban Hamzalı Kız Kur’an Kursu

         7) Merkez Kız Kur’an Kursu

          8) Pazarönü Köyü Kur’an Kursu

          9) Balaban Camii Kız Kur’an Kursu

         10)  Gülderen Kur’an Kursu

        11)  Pınarca Köyü Yukarı Mahalle Kız Kur’an Kursu

IV. Yöremizde geçmişten günümüze elinizdeki veriler ışığında  hafızlık ve dini eğitime olan talebin bir fotoğrafını çeker misiniz?

                İlçemiz Hayrat’ta (ilçe olmadan önce of) din/Kur’an/hafızlık eğitiminin çok eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Yörenin tanınmış simaları: Hacı Dursun Efendi, Aşıkkutlu Hoca Efendi, Tahir Efendi, Hacı Halim Efendi, Rızvan Efendi ve daha adını sayamadığımız hoca efendiler, pek çok talebe yetiştirmiş ve yörenin dini hayatı üzerinde derin izler bırakmışlardır. Halkın teveccüh ve desteği ile din-Kur’an hizmetleri kesintisiz devam ede gelmiştir.

                Bu eğilim ve gelenek 1980’li yıllarda yeni bir ivme kazanmış, 1990’lı yılların ortalarından itibaren bir durgunluk yaşanmış, 2000’li yıllarda yeniden bir canlılık başlamış ve halen de elhamdü lillah devam etmektedir.

                Ancak Kur’an kursu hizmetlerine desteğin, halkımız nazarında bir hayır yarışı ve itibar vesilesi olması takdire şayan olmakla birlikte bu hayır yarışından kendi çocuklarımızın arzu edilen ölçüde nasiplendiğini söylemek mümkün değildir.

                Yöremiz çocuklarının da bu hizmetten yeterince faydalanmasını sağlama çalışmalarımız devam etmektedir. Kısaca biz kendi çocuklarımızın da Kur’an Kurslarımızda eğitim öğretim görmesini arzu ediyoruz.

  Kur’an kurslarımızı; çağın şart ve ihtiyaçlarına uygun, Kur’an eğitimine yakışır hale getirilmesi, önemli ve asla ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

V.Taflancık Köyü Kur’an Kursu’nun mevcut durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Köyümüzde yeniden Kur’an sesini duyabilecek miyiz?

            Göreve geldiğimizde öncelikle yaptığımız şeylerden biri Kur’an kurslarımızın mevcut durumunu tespit edip değerlendirmek ve yapılması gerekenleri ilgililerle paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunmak olmuştur.

            Bunun neticesinde kursun mevcut durumu ile eğitim-öğretime elverişli olmadığı, behemahal yenilenmesinin şart olduğu tespit edilmiş ve bunun vakit kaybetmeden yapılması için ilgililerle irtibat kurulmuş ve gecikmeli de olsa çalışmalar başlatılmıştır. İnşallah kısa sürede de sonuçlanacaktır. Böylece Kur’an kursumuz olması gerektiği, Kur’an eğitimine yaraşır bir hale gelmesi yakındır inşallah. Emek veren, katkı sağlayan fikir veren dua eden herkesten Allah razı olsun. İnşallah Kur’an sesi kursumuzdan, yöremizden ve yurdumuzdan, Kur’an sevdalıları var oldukça eksik olmayacaktır.

           Öğrenci durumuna gelince; şu anda kursumuza kayıtlı 20 öğrencimiz misafir olarak bir başka kuran kursumuzda (pınarca aşağı mahalle) eğitimlerine devam etmekte, heyecanla ve sabırla kurslarının hizmete açılmasını beklemektedir. Öğretici durumu ile ilgili olarak ise herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır.

VI.Kur'an Kursumuz yeterince ilgi görüyor mu?

           Bu soruya Evet cevabı vermek isterdim. Fakat ilimiz genelinde olduğu gibi köyümüzde de, öğrenci göndermek anlamında, Kur’an kurslarının beklenen ilgiyi gördüğünü söylemek zordur. Ancak ülkemizin değişik yerlerinden gelen öğrencilerimiz bu eksiği telafi etmektedir. Asıl önemli olan husus öğrenci göndermekle beraber bu öğrencilerden, ailelerinin iş-güç olarak herhangi bir beklentilerinin olmaması, bundan dolayı çocukları eğitimden alıkoyamamalarıdır.  Çay toplamak için uzun süre (üç-dört ay gibi) dersten uzak kalan öğrenci eski ezberlerini unutmakta, ayrıca motivasyonunu kaybetmekte, arkadaşlarından geri kalmakta sonuçta yapılan hafızlık da kalite ve sağlamlıktan uzak olmaktadır.

VII.Kursumuzun öğrenci potansiyeli nedir?  Yatılı öğrenci açısından sıkıntı var mı?

          Kursumuzun öğrenci potansiyeli: yatılı 30, gündüzlü 40 öğrencidir. Ancak kurslarımızda mekân değerlendirmesi yaparken sadece; Yemekhane-yatakhane ve dershane hesap edilmemeli bunun yanında bu gençlerin deşarj olabilecekleri, hareket edip rahatlayabilecekleri, spor yapabilecekleri alanlar da kurslarımıza vakit geçirilmeden kazandırılmalıdır.

VIII.Kur’an Kursumuzun  geleceğin âlimlerini yetiştirebilmesi için köylü vatandaşımıza düşen görevler nelerdir?

          Öncelikle çocuklarından bu işi yapabilecek kabiliyette ve istekli olan en az birini bu alana yönlendirmelidirler. Bunun yanında kendileri dini bilgilerini geliştirme gayreti içerisinde olmalı ve bizden ısrarla talepte bulunmalıdırlar.

IX. Yöre insanımız camilerden gereği gibi faydalanabiliyor mu?

           Camilerden faydalanmaktan ne anladığınıza bağlı. Ancak öncelikle cemaatle namaza iştirak etmekten başlamak lazım köyün-kentin insanla dolu olduğu zamanlarda bile camide cemaat bulma istisna haline geldi maalesef. Kahvehanelerin dolup taştığı, camilerin garip ve kimsesiz kaldığı bir zamanda yaşıyoruz. Burada görevlilerimizin de yapması gerekenler var elbette. Önce çevreleri ile komşuları ile sağlıklı iletişim kurmalı, bu sayede onları adeta camiye gelmeye mecbur bırakmalıdırlar. Camilerin istenen ölçüde hayatın merkezine, içine çekilebilmesi için bizim, din hizmetini hayatımızın merkezine oturtmamız gerekmektedir. Rabbim nasip eylesin inş.

X. İnsanımızda İmanın veya takvanın  görünür hale gelmesi ile ilgili neler söylersiniz?

           Kitab’ı, Resulullah’ın okuduğu gibi, ashabın okuduğu gibi okumalarını, her işe Besmele ile başlamalarını, besmele çekemeyecekleri işten el çekmelerini, her işte Rabbin rızasını hesaba katmalarını tavsiye ediyorum.

XI.Hayrat’ta  müftü olmanın zorlukları ve güzel yanları nelerdir?

            Memleketimiz olması hasebiyle, insan yapısını aşağı-yukarı tanıyor olmak bir avantaj, Kur’an kursu hizmetlerinin ilçenin boyundan adeta büyük (nüfusu ile öğrenci sayısı kıyaslandığında) olması gurur verici, böyle mütevazı, imkânları kısıtlı bir ilçede görev yapmak bazen zor oluyor. Bizim insanımız en önemli özelliği, her şeyi biliyor olması. Hani burada herkes hoca…

XII. Son olarak neler söylemek istersiniz?

            Allah(cc) hayır hizmetleri ile meşgul olan, gönül veren, fikir veren, katkı sağlayan herkesin yar ve yardımcısı olsun, bizim de…

Değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam.


Ben teşekkür ederim. Sizlere de çalışma ve gayretlerinizde başarılar dilerim

Röportaj: Muammer YEŞİLYURT

Vakfımıza Emeği Geçenler

 • Tufan YEŞİLYURT

 • İsmail KARAALİOGLU

 • Mustafa ÖZDEMİR

 • Ahmet YEŞİLYURT

 • Mehmet YILDIZ

 • Muzaffer ZENGİN

 • Vahap KANITOĞLU

 • Musa KANITOĞLU

 • Celal ÖZDEMİR

 • Mustafa KANITOĞLU

 • Mehmet ZENGİN (Ahmet oğlu)

 • Ahmet BURMA (Aziz oğlu)

 • Ahmet YEŞİLYURT (Talip oğlu)

 • Tayyip YILDIZ (Emin oğlu)

 • Hüseyin ZENGİN (Cafer oğlu)

 • Selahattin KANITOĞLU

 • Şeref KIR

DuyurularKapat

Yarın Çok Geç Olmadan...

İslami ilim tahsil eden yavrularımızın ihtiyaç ve iaşesini temin etmek, kendilerine yardımcı olmak, üniversite okuyan köylü öğrencilerimize eğitim katkısı sunmak ve Kur'an Kursu hizmetlerinin devamı için siz hayırsever hemşerilerimizin hassasiyetine müracaat ediyor, BAĞIŞ, SADAKAYI CARİYE, FİTRE ve ZEKATLARINIZI Taflancık Eğitim Ve Kültür Vakfımıza bekliyoruz.

Allah cc yapacağınız yardımları kabul etsin.

Vakıf Başkanı Ahmet YEŞİLYURT

09 Ekim 2014 Perşembe